[1]
Starowieyski, M. 2017. Autobiografia i elementy autobiograficzne w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Warszawskie Studia Teologiczne. 30, specjalny (grudz. 2017), 146–164.