[1]
Stępień, T. 2018. Piotr Feliga, „Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera”. Warszawskie Studia Teologiczne. 31, 1 (mar. 2018), 192–199. DOI:https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.14.