[1]
Rasztawicki, L. 2019. Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich.Historyczność i aspekty teologiczne. Warszawskie Studia Teologiczne. 32, 2 (mar. 2019), 48–64. DOI:https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.3.