[1]
Urbina, C.I. 2020. Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej . Warszawskie Studia Teologiczne. 33, 2 (grudz. 2020), 26–41. DOI:https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.2.