[1]
Babiński, J. 2021. Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love. Warszawskie Studia Teologiczne. 34, 1 (wrz. 2021), 96-108. DOI:https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.6.