[1]
Pierzchała, K. 2017. Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8). Warszawskie Studia Teologiczne. 30, 1 (mar. 2017), 182–204.