(1)
Starowieyski, M. Autobiografia I Elementy Autobiograficzne W Literaturze wczesnochrześcijańskiej. wst 2017, 30, 146-164.