(1)
Bardski, K. . Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład Alternatywny. wst 2018, 31, 60-77.