(1)
Stępień, T. . Piotr Feliga, „Hermeneutyka Teologii W świetle «Prawdy I Metody» Hansa-Georga Gadamera”. wst 2018, 31, 192-199.