(1)
Rasztawicki, L. . Piękna Brama (ὡραία πύλη) W Dziejach Apostolskich.Historyczność I Aspekty Teologiczne. wst 2019, 32, 48-64.