(1)
Urbina, C. I. Covid-19 Z Perspektywy chrześcijańskiej . wst 2020, 33, 26-41.