Starowieyski, M. (2017). Autobiografia i elementy autobiograficzne w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 146–164. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/100