Pawlina, K. . (2018). 45 LAT PRACYNAUKOWEJ. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 7–9. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.1