Bardski, K. . (2018). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 60–77. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6