Stępień, T. . (2018). Piotr Feliga, „Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera”. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 192–199. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.14