Rasztawicki, L. . (2019). Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich.Historyczność i aspekty teologiczne. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 48–64. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.3