Urbina, C. I. (2020). Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej . Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 26-41. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.2