Bazzichi, O., & Reali, F. (2021). A different story of modern economic science. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 148-178. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.9