Babiński, J. (2021). Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 96-108. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.6