Pierzchała, K. (2017). Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8). Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 182–204. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/89