ZYGMUNT, S. Synodalność jako powrót do korzeni chrześcijaństwa i narzędzie budowania Królestwa Bożego. Warszawskie Studia Teologiczne, v. 33, n. 2, p. 118-130, 5 grudz. 2020.