Starowieyski, Marek. 2017. „Autobiografia I Elementy Autobiograficzne W Literaturze wczesnochrześcijańskiej”. Warszawskie Studia Teologiczne 30 (specjalny):146-64. https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/100.