Pawlina, Krzysztof. 2018. „45 LAT PRACYNAUKOWEJ”. Warszawskie Studia Teologiczne 31 (1):7-9. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.1.