Bardski, Krzysztof. 2018. „Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład Alternatywny”. Warszawskie Studia Teologiczne 31 (1):60-77. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6.