Stępień, Tomasz. 2018. „Piotr Feliga, «Hermeneutyka Teologii W świetle «Prawdy I Metody» Hansa-Georga Gadamera»”. Warszawskie Studia Teologiczne 31 (1):192-99. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.14.