Rasztawicki, Leszek. 2019. „Piękna Brama (ὡραία πύλη) W Dziejach Apostolskich.Historyczność I Aspekty Teologiczne”. Warszawskie Studia Teologiczne 32 (2):48-64. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.3.