Urbina, César Izquierdo. 2020. „Covid-19 Z Perspektywy chrześcijańskiej ”. Warszawskie Studia Teologiczne 33 (2), 26-41. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.2.