Babiński, Jarosław. 2021. „Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s Philosophy of Love”. Warszawskie Studia Teologiczne 34 (1), 96-108. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.6.