Pierzchała, Kazimierz. 2017. „Lectio Divina Hymnu dziękczynno-Pochwalnego Tobiasza W świetle Wybranych Reminiscencji Biblijnych (Tb 13, 1-8)”. Warszawskie Studia Teologiczne 30 (1):182-204. https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/89.