Starowieyski, M. (2017) „Autobiografia i elementy autobiograficzne w literaturze wczesnochrześcijańskiej”, Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), s. 146–164. Dostępne na: https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/100 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).