Pawlina, K. . (2018) „45 LAT PRACYNAUKOWEJ”, Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), s. 7–9. doi: 10.30439/WST.2018.1.1.