Bardski, K. . (2018) „ Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny”, Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), s. 60–77. doi: 10.30439/WST.2018.1.6.