Stępień, T. . (2018) „Piotr Feliga, «Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera»”, Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), s. 192–199. doi: 10.30439/WST.2018.1.14.