Rasztawicki, L. . (2019) „Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich.Historyczność i aspekty teologiczne”, Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), s. 48–64. doi: 10.30439/WST.2019.2.3.