Urbina, C. I. (2020) „Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej ”, Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), s. 26-41. doi: 10.30439/WST.2020.2.2.