Bazzichi, O. i Reali, F. (2021) „A different story of modern economic science”, Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), s. 148-178. doi: 10.30439/WST.2021.1.9.