Babiński, J. (2021) „Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love”, Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), s. 96-108. doi: 10.30439/WST.2021.1.6.