[1]
T. . Stępień, „Piotr Feliga, «Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera»”, wst, t. 31, nr 1, s. 192–199, mar. 2018.