[1]
J. Babiński, „Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love”, wst, t. 34, nr 1, s. 96-108, wrz. 2021.