Starowieyski, M. „Autobiografia I Elementy Autobiograficzne W Literaturze wczesnochrześcijańskiej”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 30, nr specjalny, grudzień 2017, s. 146-64, https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/100.