Pawlina, K. . „45 LAT PRACYNAUKOWEJ”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 31, nr 1, luty 2018, s. 7-9, doi:10.30439/WST.2018.1.1.