Bardski, K. . „Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład Alternatywny”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 31, nr 1, luty 2018, s. 60-77, doi:10.30439/WST.2018.1.6.