Stępień, T. . „Piotr Feliga, «Hermeneutyka Teologii W świetle «Prawdy I Metody» Hansa-Georga Gadamera»”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 31, nr 1, marzec 2018, s. 192-9, doi:10.30439/WST.2018.1.14.