Rasztawicki, L. . „Piękna Brama (ὡραία πύλη) W Dziejach Apostolskich.Historyczność I Aspekty Teologiczne”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 32, nr 2, marzec 2019, s. 48-64, doi:10.30439/WST.2019.2.3.