Urbina, C. I. „Covid-19 Z Perspektywy chrześcijańskiej ”. Warszawskie Studia Teologiczne, T. 33, nr 2, grudzień 2020, s. 26-41, doi:10.30439/WST.2020.2.2.