Urbina, C. I. . „Covid-19 Z Perspektywy chrześcijańskiej”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 33, nr 2, grudzień 2020, s. 26-41, doi:10.30439/WST.2020.2.2.