Bazzichi, O., i F. Reali. „A Different Story of Modern Economic Science”. Warszawskie Studia Teologiczne, T. 34, nr 1, wrzesień 2021, s. 148-7, doi:10.30439/WST.2021.1.9.