Babiński, J. „Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s Philosophy of Love”. Warszawskie Studia Teologiczne, T. 34, nr 1, wrzesień 2021, s. 96-108, doi:10.30439/WST.2021.1.6.