Peyron, L. „Antronomia Teologica”. Warszawskie Studia Teologiczne, T. 34, nr 2, grudzień 2021, s. 160-73, doi:10.30439/WST.2021.2.9.