Pierzchała, K. „Lectio Divina Hymnu dziękczynno-Pochwalnego Tobiasza W świetle Wybranych Reminiscencji Biblijnych (Tb 13, 1-8)”. Warszawskie Studia Teologiczne, t. 30, nr 1, marzec 2017, s. 182-04, https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/89.